Product

Sereesteelsale Co., Ltd.
บริษัท เสรีสตีลเซลส์ จำกัด

พุ๊กพลาสติก
(PLASTIC PLUG )

พุ๊กพลาสติก


รายละเอียด

กิโลกรัมละ 70 บาท.
100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 65 บาท.

พุ๊กพลาสติก เป็นพุ๊กที่ใช้สำหรับงานยึด แขวนทั่วไป ที่ไม่ได้รับน้ำหนัก หรือแรงดึงที่มากเกินไป โดยฝังตัวพุ๊กเข้าไปจนเสมอคอนกรีต หรือวัสดุอื่นที่ใช้เป็นฐานยึด แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อยขันอัดเข้าไป
แผนที่ โรงงาน