About us

Sereesteelsale Co., Ltd.
บริษัท เสรีสตีลเซลส์ จำกัด

เสรี สตีลเซลส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยคุณ ประสงค์ เสรีรัฐ จากเครื่องจักรเพียง 2 เครื่อง เราได้พัฒนาในด้านการผลิต คุณภาพสินค้าและการบริการ จากนั้นได้จดทะเบียนเป็น บริษัท เสรีสตีลเซลล์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นความภูมิใจสำหรับพวกเรา ปัจจุบันเรามีโรงงานการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย สินค้าที่ส่งออกไปยังมือของท่านได้ผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนเพื่อผลิตภัณฑ์ดีก่อนถึงมือผู้บริโภค ท่านสามารถไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราเนื่องจากได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นประกัน จนเป็นที่ไว้วางใจของตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจภายใต้ โลโก้ SRUB ได้แก่การได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งในอาคาร โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ชั้นนำต่างๆในประเทศ ในโอกาสนี้ทางบริษัทอันได้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณตัวแทนจำหน่ายทุกห้างร้าน ทุกบริษัท ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาด้วยดีโดยตลอด

บริษัท เสรีสตีลเซลส์ จำกัด Sereesteelsale Co., Ltd.แผนที่ โรงงาน